• seura@seura.pl
Sleek & Beautiful

Towarzystwo Polska-Finlandia

Tervetuloa!

Działalność Towarzystwa

Sleek & Beautiful

Wydarzenia kulturalne

Główną siedzibą Towarzystwa jest drewniany domek fiński przy ul. Jazdów 10/8 w Warszawie. Chcemy, by stał się on miejscem spotkań miłośników kultury Finlandii i języka fińskiego.

Sleek & Beautiful

Kursy językowe

Kursy języka fińskiego w Towarzystwie Polska-Finlandia prowadzone są przez lektora Jukkę Kiljunena.

Sleek & Beautiful

Biblioteka

Biblioteka TPF to bogaty zbiór książek poświęconych Finlandii, historii kraju i jego kultury jak również podręczników do nauki języka fińskiego oraz książek fabularnych.

Nasi partnerzy

Sleek & Beautiful

Finnair

Sleek & Beautiful

Fiskars

Sleek & Beautiful

Tikkurila

Sleek & Beautiful

Onninen

Aktualności

Listopad 10, 2016

Oświadczenie

Informujemy, że dnia 08.11.2016 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Polska – Finlandia podjęło uchwałę o odwołaniu, przed upływem trzyletniej kadencji, i nieudzieleniu absolutorium Zarządowi Głównemu w składzie: Mariusz Strutyński – Prezes Zarządu Anna Kulicka Soisalon-Soininen – Wiceprezes Łukasz Sokołowski – Wiceprezes Mateusz Krystosiak – Sekretarz Generalny Ewelina Bator – Członek Zarządu Maria Szortyka-Stojanow – Członek […]

Październik 25, 2016

Zgromadzenie Członków TPF – dokumenty

W związku ze zbliżającym się Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Członków Towarzystwa Polska-Finlandia publikujemy: – Raport Głównej Komisji Rewizyjnej za okres od 27.10.2014 do 29.09.2016 – Sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności Towarzystwa za okres od początku kadencji obecnego Zarządu do 17.10.2016 – wcześniej prezentowaną już wersję Statutu TPF z proponowanymi zmianami Dokumenty dostępne są również do wglądu […]